بسته 100 مگابایت

150,000 تومان در سال
  • 100 مگابایت
  • 2 گیگابایت

بسته 250 مگابایت

200,000 تومان در سال
  • 250 مگابایت
  • 3 گیگابایت

بسته 500 مگابایت

300,000 تومان در سال
  • 500 مگابایت
  • 4 گیگابایت

بسته 1 گیگابایت

400,000 تومان در سال
  • 1 گیگابایت
  • 5 گیگابایت